Skulpturer

Flere af mine værker benævner jeg som skulpturelle.

Her ses nogle få eksempler.

Søjler