Skulpturer

Flere af mine værker benævner jeg som skulpturelle.

Foreløbig ses kun et enkelt eksempel, da denne side er under opbygning.

 

Søjler